Organizator nagradne igre je SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka od 2.2.2018 do 4.3.2018 do 00.00. V žrebanju za nagrade bodo sodelovali uporabniki spletne strani www.majke3.si, ki bodo v času projekta objavili svojo objavo.

Žrebanje nagrajencev bo vsak ponedeljek v prostorih podjetja SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana. Seznam nagrajencev bo objavljen vsak ponedeljek na Facebook strani Majke3.si.

Nagrade prejmejo nagrajenci najpozneje mesec dni po objavi nagrajencev oz. obvestilu. Nagrade niso prenosljive.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razumejo in se z njimi strinjajo. Osebne podatke bo organizator obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi pravilniki o varstvu osebnih podatkov, sprejetimi pri organizatorju. Splošni pogoji nagradne igre so v celoti objavljeni na www.majke3.si.

1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre je podjetje SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana.

 1. Kdaj nagradna igra poteka
  Nagradna igra poteka od 5.2.2018 do 4.3.2018 do 00.00. Nagradna igra poteka na spletni strani www.majke3.si, kjer se vsak teden rezultati resetirajo in se ponovno nagrajuje najboljšo objavo tekočega tedna.

  3. Potek nagradne igre
  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani tako, da objavijo poljubno vsebino, ki je objavljena na spletni strani www.majke3.si.

Prve tri objave ki imajo največ delitev na socialnih omrežjih in drugih spletnih straneh, se potegujejo za glavno nagrado ki znaša 50 EUR. Zmagovalca  določi komisija.

Prvo mesto prejme nagrado 50 EUR, drugo in tretje mesto pa majico Majke3.si. Denarna nagrada ter majice se podeljujejo vsak ponedeljek vključno z 4.3.2018.

Vse objave ki bodo objavljene v tem času, so prav tako tudi v avtomatskem žrebanju za 2x VIP vstopnici za dogodek Aktualov dan žena 2018. Žrebanje za vstopnici bo potekalo 28.2.2018. Vsebine ki bodo objavljene po 28.2.2018, ne bodo v avtomatskem žrebanju za vstopnici pač pa za denarno nagrado in majici.

4. Vrste nagrad
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za naslednje nagrade:
– 50 EUR denarne nagrade

– Majica Majke3.si
– 2x VIP vstopnici za koncert Aktualov dan žena (do 28.2.2018)

 1. Potegovanje za nagrade
  Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in upoštevali vsa navodila. Žreb nagrad bo potekal vsak ponedeljek v mesecu februarju ter 4.3.2018, ki je tudi zadnje žrebanje.

  6. Pristojnosti komisije nagradne igre
  Komisija nagradne igre, ima sledeče pristojnosti:
  – Izžrebati nagrajenca najboljše objave, ki prejme DENARNO NAGRADO

– Podeliti drugo in tretjo nagrado

– Izžrebati nagrajenca meseca, ki prejme 2x VIP vstopnici za dogodek Aktualov dan žena 2018.

7. Objava nagrajencev in žrebanje
nagrajencev bo VSAK PONEDELJEK v času projekta v prostorih podjetja SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana. Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje vsak ponedeljek do 00:00 na Facebook strani Majke3.si.
Nagrado prejmejo nagrajenci na svoj navedeni naslov najpozneje mesec dni po objavi nagrajencev oz. obvestilu. Če nagrajenci v sedmih dneh po objavi nagrajencev ne posredujejo svojih podatkov, do nagrade niso več upravičeni in se izžreba drugega nagrajenca. Nagrade niso prenosljive. Materialnih nagrad ni možno zamenjati za denarno vrednost.

8. Splošno o nagradah in nagrajencih
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani www.majke3.si ter na Facebook strani Majke3.si, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vstopnic in majic ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.
V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju, podjetju SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

9. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci strani www.majke3.si s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

10. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre.
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.

11. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.majke3.si.

12. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.svet24.si ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).
S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje podjetju organizatorja podjetja SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana, da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva.

13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 5.2.2018.

 

Izberite format objave
Novica
Novica obogatena z tekstom in sliko
Listna objava
Klasična listna objava
Meme
Prenesite svoje slike in ustvarite svoje meme-je (tekst)
Video
Youtube ali Vimeo Embedi
Avdio
Soundcloud ali Mixcloud Embedi
Slika
Slika ali GIF