Namen te spletne strani, MAJKE3.SI je spletno založništvo storitev. Prosimo, da previdno preberete te pogoje storitve pred uporabo spletne strani ali katerekoli druge storitve na spletni strani. Z uporabo ali dostopanjem do storitev, se strinjate, da postanejo vsi pogoji iz tega sporazuma zavezujoči. Če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, ne uporabljate storitve. Storitve so vam dostopne pod naslednjimi pogoji:

1. Dostop do storitve
V skladu z določili te pogodbe, MAJKE3.si lahko ponudijo storitve, kot je podrobneje opisano na spletni strani, in ki jih izbere naročnik, izključno za lastno uporabo naročnika, in ne za uporabo ali korist katerekoli tretje osebe. Storitve vključujejo, vendar niso omejene na: Vse storitve, ki jih MAJKE3.SI opravlja za naročnika, kot tudi ponujanje katerekoli vsebine (kot je opredeljeno spodaj), na spletni strani. MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da spremeni, prekine ali ukine Storitve kadarkoli, vključno z razpoložljivostjo katere koli funkcije, baze podatkov ali vsebine. MAJKE3.SI Lahko uvede tudi omejitve za določene funkcije in storitve ali omeji dostop naročnikovih delov ali vseh storitev brez predhodnega obvestila ali odgovornosti. MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da po lastni presoji, spremeni te pogoje storitve kadarkoli z objavo spremenjenih pogojev storitve na spletnem mestu in z zagotavljanjem obvestila po elektronski pošti, kjer je to mogoče, ali na spletni strani. Naročnik je sam odgovoren za pregled in seznanjanje z vsemi takšnimi spremembami. Uporaba storitev, ki jih naročnik po takšni spremembi uporablja, pomeni strinjanje naročnika z vsemi pogoji uporabe in pogoji te pogodbe, ko je bila spremenjena.

Nihče mlajši od 13 let, ne sme zaupati ali objavljati vseh svojih osebnih podatkov ali jih zaupati MAJKE3.SI (vključno z: imenom, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov). Naročnik prav tako potrjuje, da je zakonsko dovoljeno uporabljati storitev in dostop do spletnega mesta, in prevzame polno odgovornost za izbiro, uporabe storitev in dostop do tega spletnega mesta.

MAJKE3.SI si po svojih močeh prizadeva zagotoviti, da je spletno mesto in storitve na voljo štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. Vendar pa bo prišlo do priložnosti, ko se bo položaj in / ali storitve prekinili bodisi zaradi vzdrževanja, nadgradnje in popravila ali zaradi izpada telekomunikacijskih povezav in opreme. MAJKE3.SI bo sprejel vsak razumen korak za zmanjšanje takih motnj, kjer je to omogočeno.
Strinjate se, da MAJKE3.SI ne bo odgovorna v vsakem primeru za vasali katere koli druge stranke oz. naročnike, za kakršno koli opustitev, spremembo, prekinitve ali pomanjkanje razpoložljivosti spletnega mesta, storitve, vaših naročnikov vsebine ali druge vsebine.
MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da omeji uporabo, nalaganje in skladiščenje po lastni presoji kadarkoli z ali brez predhodnega obvestila.

2. Vsebina spletnega mesta
Spletno mesto in njegove vsebine so namenjeneizključna za uporabo MAJKE3.SI naročnikov in se lahko uporabljajo le v skladu s pogoji iz tega sporazuma. Vsi materiali so prikazani ali se izvajajo na spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na; besedilo, grafiko, logotipe, orodja, fotografij, slik, ilustracij, programsko opremo ali izvorne kode, avdio in video, animacije in Teme (kot je opredeljeno spodaj). Razen vsebine, ki jo objavi naročnik so last MAJKE3.SI in / ali tretjih oseb. Naročnik mora upoštevati vsa obvestila o avtorskih pravicah, informacijah in omejitvah iz katere koli vsebine dostopne prek storitev.
Razen kot je izrecno določeno v tej pogodbi, naročnik ne sme kopirati, spreminjati, objavljati, prenašati, nalagati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, kopirati (razen kot je določeno v tem oddelku), ustvarjati izpeljanih del, ki temeljijo na, distribuciji, opravljanju, razstavljanju, ali na kakršen koli način izkoriščati katere koli vsebine, opreme, materiale ter storitev v celoti ali delno.
Naročnik lahko prenese ali kopira vsebine, in druge elemente prikazane na spletnem mestu za prenos,samo za osebno uporabo, pod pogojem, da naročnik ohranja vse avtorske pravice in druga obvestila, ki jih vsebujejo take vsebine. Prenos, kopiranje ali shranjevanje vsebine za vse namene razen za osebno nekomercialno uporabo, je izrecno prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja MAJKE3.SI, ali imetništva avtorskih pravic, opredeljenih v obvestilu o avtorskih pravicah.

Za naloženo vsebino ter morebitno kršenje avtorskih pravic s strani naročnikov spletne strani Majke3.si, naročnik odgovarja sam. Spletna stran Majke3.si ne prevzema odgovornosti za naloženo vsebino s strani naročnikov spletne strani Majke3.si.

3. Naročnik vsebine
Naročnik ima v lasti vse Naročniške (Subscriber) vsebine, ki jih naročnik prispeva k spletni strani, vendar so nepovratna sredstva in se strinja, da odobrava MAJKE3.SI, svetovno, brezplačno, prenosljivo pravico in licenco (s pravico do izdaje podlicence), za uporabo, kopiranje, predpomnilnik, objave, prikazovanje, distributiranje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljank in shranjevanje take Naročniške vsebine in omogočiti drugim članom, da to storijo. Naročnik lahko vsebino nalaga, direktno na stran, preko svojega profila, ali pa vsebino, ki želi, da je objavljena pošlje ekipi MAJKE3.SI na elektronski naslov (…..)
Ob prenehanju članstva naročnika in uporabe storitev na spletni strani, si MAJKE3.SI po najboljših močeh prizadeva, da nemudoma odstrani iz strani in prekine uporabo vsebine naročnika; Vendar pa naročnik priznava in se strinja, da vsa vsebina ali reference na te vsebine nemorejo biti nemudoma odstranjene. Naročnik jamči, predstavlja in se strinja, da ima kot naročnik pravico do podelitve MAJKE3.SI pravice, določene zgoraj. Naročnik predstavlja, jamči in se strinja, da ne bo prispeval nobene Naročniške vsebine, ki (a) krši, krši ali kako drugače posega v avtorske pravice ali blagovno znamko druge stranke, (b) razkriva kakršno koli poslovno skrivnost, razen če si naročnik lasti poslovno skrivnost ali ima dovoljenje lastnika (c) krši pravice intelektualne lastnine ali pravic zasebnosti ter javnosti (d) je žaljiva, obrekljiviva, grozeča, vznemirjujoča, sovražna, žaljiva ali kako drugače krši zakon ali pravice katere koli tretje stranke, (e) vsebuje virus, trojanski konja, črva, časovno bombo ali drugo računalniško programiranje, ki naj bi poškodovali, škodljivo zmotili, prikrito prestrezali ali razlastili katerkoli sistem, podatke ali informacije, ali (f) pusti objavo objavljeno potem, ko je naročnik obveščen, da kot naročnik vsebine krši katerokoli določilo od odsekov (a) do (e) tega stavka. MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da odstrani vsako Naročniško vsebino s spletnega mesta, začasno ustavi ali prekine pravico naročnika, da uporabljate storitve kadarkoli, ali opravljati katerokoli drugo sredstvo ali olajšave na voljo spletnega mesta MAJKE3.SI.

4. Omejitve
Naročnik je odgovoren za vse svoje dejavnosti v zvezi s storitvami in dostopom do strani. Goljufive, žaljive ali kako drugače nezakonite dejavnosti ali uporaba storitev ali vsebine v nasprotju s tem sporazumom je lahko razlog za prenehanje pravice naročnika do storitev ali za prenehanje dostopa do spletnega mesta. Naročnik ne sme objaviti ali posredovati, ali povzročiti, da se objavi ali prenaša obvestilo ali nagovarjanje za pridobitev gesla, računa, ali zasebnih podatkov katerega koli uporabnika MAJKE3.SI.
Uporaba te spletne strani ali storitev za kršenje varnosti katerega koli računalniškega omrežja, gesla ali varnostnih šifriranih kod, za prenos ali shranjevanje nezakonitega materiala, vključno s tistim, ki se šteje kot nevaren ali nespodoben, ali sodelujejo v karšnikoli vrsti nezakonitega ravnanja, ki je izrecno prepovedana. Pod nobenim pogojem naročnik ne bo uporabljal spletnega mesta ali storitve, za: (a) pošiljanje neželene e-pošte, v razsutem stanju pošte, spamov ali drugih materialov za uporabnike spletnega mesta ali kateregakoli drugega posameznika, (b) nadlegovanje, grožnje, zalezovanje ali zlorabe vsake osebe ali stranke, vključno z drugimi uporabniki spletnega mesta, (c) ustvariti lažno identiteto ali izdajanje za drugo osebo, ter (d) objavo napačnega, netočnega ali nepopolnega materiala ter izbrisa ali za spreminjanje vsakega gradiva, ki jih ni objavil naročnik sam.

5. Garancija-disclaimer
MAJKE3.SI nima posebnega odnosa z ali fiducirane dolžnosti do naročnika. Naročnik priznava, da, MAJKE3.SI nima nadzora nad in ne dolžnosti, da ukrepa v zvezi z: kateri uporabnik si lahko pridobi dostop do strani; do katerih vsebin naročnik dostopa preko spletnega mesta; kakšne učinke imajo vsebine lahko na naročnika; kako si lahko naročnik vsebino tolmači ali kako vsebino uporablja; ali katere ukrepe lahko naročnik sprejme, ker je bil izpostavljen vsebini. Veliko vsebine strani je odgovornost uporabnika ali naročnika, ki je te vsebine objavil. MAJKE3.SI ne nadzoruje v celoti vsebine na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za takšno vsebino. Naročnik razbremenjuje MAJKE3.SI vseh obveznosti za naročnika, ki jih je bil pridobil na ali ni pridobila vsebine preko spletnega mesta. Spletno mesto lahko vsebuje, ali neposredno usmerja Naročnika do spletnih strani, ki vsebujejo informacije, ki bi se lahko nekaterim ljudjem zdela žaljiva ali neprimerna. MAJKE3.SI ne daje nobenih jamstev v zvezi s katerokoli vsebino, ki je na ali dostopna prek spletnega mesta, in MAJKE3.SI ne bo odgovoren za točnost, spoštovanje avtorskih pravic, zakonitost ali spodobnosti materiala, do katerega se dostopa preko spletnega mesta.

Čeprav si bo MAJKE3.SI po najboljših močeh prizdevala za shranjevanje in ohranjanje gradiva, ki prebivajo na tem spletnem mestu, MAJKE3.SI ni odgovoren na kakršen koli način za neuspeh shranjevanja, ohranitev ali dostop do plačljivih vsebin ali drugih materialov, ki jih posredujete ali do arhiva na spletni strani. Vi ste izrecno pozvani, da sprejmete lastne ukrepe za ohranitev kopij vseh podatkov, gradiva, vsebine ali informacij, ki jih objavite ali naložite na spletni strani. Sami ste odgovorni za ustvarjanje varnostne kopije vaših naročniških vsebin.
MAJKE3.SI ne daje nobenih zagotovil ali jamči ničesar v zvezi s spletnim mestom, storitvami, vključno z vsem ne jamči, da bo (a) uporaba spletne strani ali storitev pravočasna, neprekinjena ali brez napak, ali delujoča v kombinaciji z katerokoli drugo strojno opremo, programsko opremo, sistemom ali podatki, (b) izpolnjuje vaše zahteve ali pričakovanja, (c) biti brez napak ali da bodo pomanjkljivosti odpravljene, (d) brez virusov ali drugih škodljivih sestavin.

V največji možni meri, ki jo dopušča zakon, MAJKE3.SI zavrača vso odgovornost za točnost, zanesljivost, razpoložljivost, popolnost, zakonitost ali operabilnosti materiala ali storitev na tej strani. Z uporabo te strani, se strinjate, da MAJKE3.SI ni odgovoren za morebitno škodo, ki izhaja iz (1) uporabe spletnega mesta; (2) prenosa informacij, ki so na strani, vključno z, vendar ne omejeno na prenose vsebine objavljene s strani naročnikov; (3) nepooblaščenega razkritja slik, podatkov ali podatkov, ki izhajajo iz nalaganja, prenosa ali shranjevanja vsebin, ki so jih objavili naročniki; (4) začasne ali trajne nezmožnosti za dostop ali prejemanja Naročniške vsebine s strani, vključno z, brez omejitve, škode, ki jih povzročajo virusi, črvi, trojanski konji, ali katere koli podobne kontaminacije ali destruktivni programi.

6. Registracija in varnost
Kot pogoj za uporabo storitev, se od naročnika zahteva, da se registrirate na MAJKE3.SI iin izberete geslo ter URL/MAJKE3.si. Naročnik mora zagotoviti MAJKE3.SI točne, popolne in posodobljene informacije o registraciji, vključno naročnikov e-poštni naslov. Če tega ne stori, se šteje za kršitev tega sporazuma, ki lahko povzroči takojšnje prenehanje računa naročnika. Naročnik ne sme (a) izbrati ali uporabljati MAJKE3.SI URL, kot ime druge osebe z namenom, da bi se izdajali za to osebo; ali (b) MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da zavrne registracijo ali odpovedi URL MAJKE3.SI po lastni presoji. Naročnik je sam odgovoren za ohranjanje zaupnosti MAJKE3.SI gesla naročnika. Naročnik je sam odgovoren za kakršno koli uporabo ali ukrepe, sprejete v skladu z geslom naročnika in prevzema polno odgovornost za vse dejavnosti, ki potekajo prek računa naročnika. Naročnik se strinja, da se takoj obvesti MAJKE3.SI glede kakršne koli dejanske ali suma izgube, kraje ali nepooblaščeno uporabo računa ali gesla naročnika. Spletno mesto bo imelo smiselne varnostne ukrepe pri uporabi interneta, telefona ali drugih sredstev za prenos ter druga sporočila, vendar izrecno zavrača vso odgovornost za dostopanje do takšnih podatkovnih komunikacij s strani nepooblaščenih oseb ali subjektov.

7. Omejitev odgovornosti
V nobenem primeru zaposleni ali člani portala MAJKE3.SI ne odgovarjajo glede na spletno stranali storitev za (a) vse posredne, naključno, kazensko ali posledično škodo kakršnekoli vrste; (b) škodo zaradi izgube uporabe, podatkov, slik, naročniško vsebino ali drugih neopredmetenih sredstev; (c) škoda za nepooblaščeno uporabo, brez izvedba mestu, napake ali pomanjkljivosti; ali (d) odškodnine, povezane s prenosom ali objavo vsebine. Na strani MAJKE3.SI lahko vsak dostopa do vsebine, in MAJKE3.SI ne odgovarja in ne sprejema odgovornosti za kopiranje ali krajo intelektualne lastnine.

8. Prenehanje
Vsak naročnik lahko odpove storitev kadarkoli z obvestilom drugi stranki in na kakršenkoli drug način iz kakršnegakoli razloga. MAJKE3.si lahko tudi prekine ali začasno prekine vse storitve in dostop do strani, brez predhodnega obvestila ali obveznosti, če naročnik krši katerega od pogojev ali pogojev iz tega sporazuma. Po prenehanju se račun naročnika, pravica naročnika za uporabo storitev, dostop do spletnega mesta, in kakršne koli vsebine takoj prenehajo. MAJKE3.SI si pridržuje pravico, da lahko zadolženi uredniki (administratorji, moderatorji) po lastni vesti uredijo/zbrišejo vse objavljene komentarje in vsebine.

9.Zasebnost
Si oglejte naš pravilnik o zasebnosti, ki ureja uporabo osebnih podatkov na spletni strani in na katere naročnik soglaša, da se zavežejo kot uporabnik tega spletnega mesta.

10. Razno
Ta sporazum (vključno s politiko o zasebnosti), kakor je bila spremenjena od časa do časa, predstavlja celoten sporazum med vami in nami (kolektiv MAJKE3.SI) v zvezi z vsebino tega zakona. Ta sporazum nadomešča vse predhodne, sočasne dogovore ter pogodbe, pisne ali ustne, v zvezi z zadevo. MAJKE3.SI ne odgovarja za neizpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi, če se tak izpad zgodi iz kateregakoli razloga, in presega zmožnost in nadzor portala MAJKE3.SI, vključno z, brez omejitve na, mehanske, elektronske ali komunikacijske okvare ali poslabšanja. Če se ugotovi, da katerokoli določbo te pogodbe ni mogoče uveljavljati ali je neveljavna, se ta določba omeji ali odpravi v minimalnem obsegu, ki je potreben, da ta sporazum sicer ostane v polni veljavi in ​​izvršbi. Ta sporazum ni prenosljiv ali podlicenciran. MAJKE3.SI dodeli te pogodbe v celoti ali delno kadarkoli brez soglasja naročnika. Ta sporazum se ureja in razlaga v skladu z zakoni države Slovenija ne glede na navzkrižje njihovih določb zakonov.
11. Obvestilo in postopek za uveljavljanje zahtevkov za avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine-kršitve

MAJKE3.SI spoštuje intelektualno lastnino drugih in jemlje varstvo avtorskih pravic in vse druge intelektualne lastnine zelo resno, in naprošamo druge uporabnike, da storijo enako. Kršitve dejavnosti ne bomo prenašali na ali prek storitev.
Politika intelektualne lastnine MAJKE3.SI je, da (a) MAJKE3.SI odstrani material, za katerega MAJKE3.SI verjame v dobri veri, na podlagi obvestila s strani lastnika intelektualne lastnine ali njihovega zastopnika, da se kršijo pogoji o intelektualni lastnini tretji osebi, ki so na voljo prek storitev, in odstrani naročniško vsebino, objavljeno na storitve, ki je last “večkratnih kršiteljev”. MAJKE3.SI meni, da je “večkratni kršitelj” vsak uporabnik, ki je naložil Naročniške vsebine in za katere je MAJKE3.SI prejel več kot dva obvestila o odstranitvi zaradi kršitve,(c) V zvezi s takšno naročniško vsebino, ima MAJKE3.SI diskrecijsko pravico, vendar pa, že ob eni prijavi kršitve ali po presoji MAJKE3.SI, se račun uporabnika nemudoma prekliče.

Izberite format objave
Novica
Novica obogatena z tekstom in sliko
Listna objava
Klasična listna objava
Meme
Prenesite svoje slike in ustvarite svoje meme-je (tekst)
Video
Youtube ali Vimeo Embedi
Avdio
Soundcloud ali Mixcloud Embedi
Slika
Slika ali GIF